Mesura de la pressió intraocular

La pressió intraocular o PIO fa referència a la pressió que exerceixen els líquids que tenim a dintre l’ull. L’ull necessita una certa pressió per mantenir la seva forma i funcionar correctament. Quan hi ha un equilibri entre la producció i l’eliminació d’aquests líquids, la PIO es manté constant, però si es perd aquest equilibri la pressió intraocular augmenta, i aquest és un dels factors de risc de patir glaucoma, patologia que provoca danys irreversibles al nervi òptic amb la consegüent pèrdua de visió.

El valors de la PIO normals estan entre 11 i 21 mmHg. En cas de trobar la pressió fora d’aquest paràmetres derivem el pacient a l’oftalmòleg per tal de que li faci una valoració. Degut a que la pressió intraocular alta al principi no dona cap símptoma, és molt important fer controls periòdics en general, i també quan el pacient té antecedents familiars de glaucoma, per així poder prevenir aquesta patologia.

presioIntraocular