Progressius

Cada dia som més exigents amb els nostres ulls. L'ús dels mňbils, les tauletes, els ordinadors ... fa que el dia a dia sigui molt més intens. Ens cal més agilitat i adaptabilitat, especialment en distŕncies curtes.

Les lents progressives ens proporcionen la visió adequada a cada distŕncia. Perň no tots el progressius són iguals: depenent del seu disseny (convencionals o personalitzats), i del sistema de fabricació, tenim uns camps visuals més o menys amples. Amb els progressius de última generació tenim més estabilitat de les imatges i una adaptació més rŕpida.