Lents de contacte

Hi ha lents de contacte per:

  • Defectes refractius: miopia, hipermetropia, astigmatisme.
  • Presbícia o vista cansada: aquestes lents de contacte ens permeten veure de lluny i prop.
  • Esportistes: gaudir del seu esport, sense necessitat de portar ulleres graduades.
  • Nens i adolescents: lents de contacte, amb materials, paràmetres i disseny adequats per les seves demandes. Per a estabilitzar la miopia en el cas dels nens i per a reduir l’estrés visual digital en el cas dels adolescents.
  • Cosmètiques: per canviar el color d’ulls.

Fent referència als materials:

  • Toves: poden tenir una durada diària, mensual o trimestral. Els materials més avançats són els hidrogels de silicona que aporten una gran quantitat d’oxigen a la còrnea.
  • Rígides o gas permeables: tenen una durada màxima de 2 anys.