Adaptació de lents de contacte

Podríem dir que les lents de contacte tenen una sèrie d’avantatges que no tenen altres sistemes de correcció visual:

  • Proporcionen un camp visual total; les persones que tenen miopia alta, aconsegueixen un camp visual molt més ampli amb lents de contacte.
  • El objectes es perceben de la mateixa mida real, per aquesta raó estan especialment indicades a persones que tenen molta diferència de graduació entre un ull i l’altre.

Abans de fer l’adaptació , fem un estudi previ de l’estat refractiu de l’ull, la seva salut ocular, qualitat i quantitat de llàgrima i estil de vida, per així poder aconsellar el tipus de material i disseny de lent de contacte millor en cada cas.